Delegirano tijelo

Veterinarska stanica grada Zagreba d.o.o.  pravna je osoba na koje su prenesene javne ovlasti.

U njenom sastavu se nalazi i Delegirano tijelo (po staroj nomenklaturi Kontrolno tijelo).

Poslove koje obavlja Delegirano tijelo temelje se na ugovoru s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske.

Delegirano tijelo Veterinarske stanice grada Zagreba d.o.o. akreditirano je 11.06.2010.godine od strane Hrvatske akreditacijske agencije u skladu s normom ISO/IEC 17020:2012 ; Opći zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju.

Akreditacijom za područje Veterinarski pregledi i kontrole, inspekcijsko tijelo vrste C – Delegirano tijelo potvrđuje da je stručno i tehnički osposobljeno za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima.

Delegirano tijelo prema akreditaciji od strane HAA obavlja :

  • Poslove revizije i kontrole dobre higijenske prakse temeljene na načelima HACCP-a
  • Prikupljanje podataka o prehrambenom lancu
  • Veterinarske preglede i kontrole u objektima u poslovanju s hranom životinjskog porijekla
  • Veterinarske kontrole u svrhu izdavanja certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla

Ovlašteni veterinari Delegiranog tijela sustavnom i kontinuiranom edukacijom te praćenjem zakonske legislative,uz poštivanje načela povjerljivosti, nepristranosti i tajnosti podataka, jamac su izvršavanja poslova prenesenih javnih ovlasti na najvišem nivou,a s krajnjim ciljem zaštite zdravlja pučanstva.